Szczegóły ogłoszeń

Wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego.

rozstrzygnięcie postępowania w części 5
rozstrzygnięcie postępowania w części 21
rozstrzygnięcie postępowania w części 41
rozstrzygnięcie postępowania w części 57

------------------------------------------------------------

rozstrzygnięcie postępowania w części 4
rozstrzygnięcie postępowania w części 6
rozstrzygnięcie postępowania w części 12
rozstrzygnięcie postępowania w części 14
rozstrzygnięcie postępowania w części 15
rozstrzygnięcie postępowania w części 20
rozstrzygnięcie postępowania w części 27
rozstrzygnięcie postępowania w części 28
rozstrzygnięcie postępowania w części 29
rozstrzygnięcie postępowania w części 30
rozstrzygnięcie postępowania w części 34
rozstrzygnięcie postępowania w części 35
rozstrzygnięcie postępowania w części 36
rozstrzygnięcie postępowania w części 37
rozstrzygnięcie postępowania w części 38
rozstrzygnięcie postępowania w części 39
rozstrzygnięcie postępowania w części 42
rozstrzygnięcie postępowania w części 52
rozstrzygnięcie postępowania w części 54
rozstrzygnięcie postępowania w części 56

--------------------------------------------------------------

rozstrzygnięcie postępowania w części 1
rozstrzygnięcie postępowania w części 2
rozstrzygnięcie postępowania w części 3
rozstrzygnięcie postępowania w części 7
rozstrzygnięcie postępowania w części 8
rozstrzygnięcie postępowania w części 9
rozstrzygnięcie postępowania w części 13
rozstrzygnięcie postępowania w części 16
rozstrzygnięcie postępowania w części 18
rozstrzygnięcie postępowania w części 19
rozstrzygnięcie postępowania w części 22
rozstrzygnięcie postępowania w części 23
rozstrzygnięcie postępowania w części 24
rozstrzygnięcie postępowania w części 25
rozstrzygnięcie postępowania w części 26
rozstrzygnięcie postępowania w części 31
rozstrzygnięcie postępowania w części 32
rozstrzygnięcie postępowania w części 33
rozstrzygnięcie postępowania w części 40
rozstrzygnięcie postępowania w części 43
rozstrzygnięcie postępowania w części 44
rozstrzygnięcie postępowania w części 45
rozstrzygnięcie postępowania w części 49
rozstrzygnięcie postępowania w części 50
rozstrzygnięcie postępowania w części 51
rozstrzygnięcie postępowania w części 53
rozstrzygnięcie postępowania w części 55
rozstrzygnięcie postępowania w części 58

----------------------------------------------------------------------

unieważnienie 10, 11, 17, 46, 47 i 48 części postępowania

--------------------------------------------------------------------------

modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

OBOWIĄZUJĄCY formularz kalkulacji cenowej - załącznik do siwz nr 1

-----------------------------------------------------------------

pytania i wyjaśnienia do siwz

------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie BZP

specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki nr 2 i 3

formularz oferty cenowej - załącznik do siwz nr 1 -                  NIEOBOWIĄZUJĄCY

wykaz jednostek wraz z harmonogramem i terminem realizacji usług - załącznik do siwz nr 4

wzór umowy - załacznik do siwz nr 5

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,50 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,50 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbior

Metryczka

Data publikacji : 18.02.2013
Data modyfikacji : 27.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry