Szczegóły ogłoszeń

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót remontowych w obiektach służbowych Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35

 

wynik w cz. I, II, III z dnia 10.06.2013 r.

unieważnienie wyniku w cz. I, II, III z dnia 06.06.2013 r.

wynik w cz. I, II, III z dnia 24.05.2013 r.

unieważnienie wyniku w cz. II, III z dnia 20.05.2013 r.

wynik w cz. II, III z dnia 10.05.2013 r.

unieważnienie wynku w cz. I z dnia 10.05.2013 r.

unieważnienie wyniku w cz. II, III z dnia 06.05.2013 r.

 

wynik

 ogłoszenie

 siwz wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6

 Specyfikacja techniczna załącznik nr 7

 wzór umowy załączniki nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4

 

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 28.03.2013
Data modyfikacji : 10.06.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry