Szczegóły ogłoszeń

Przebudowa i modernizacja obiektów KP Szczecin nad Odrą ul. Bardzińska 1A.

rozstrzygnięcie

kosztorys nakładczy branży sanitarnej w formacie pdf i ath

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.04.2013r.

pytania do siwz wraz z odpowiedziami, modyfikacja z dnia 18.04.2013r. oraz informacja o przesunięciu terminu składania ofert i wnoszenia wadium na dzień 25.04.2013r.

W dniu 19.04.2013r. o godz. 10.00 odbędzie się wiza lokalna na terenie obiektu Komisariatu Policji Nad Odrą ul. Bardzińska 1. Spotkanie przy wejsciu głównym budynku.

pytania do siwz wraz wyjaśnieniami oraz załączniki do odpowiedzi 15.04.2013r.

modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia 08.04.2013r.

ogłoszenie

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2, 3, 4, 5, 6

wzór umowy załącznikami nr 7

branża sanitarna

branża elektryczna

branża drogowa

branża budowlana

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 50,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 50,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 05.04.2013
Data modyfikacji : 16.05.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry