Dostawa odczynników chemicznych dla LK KWP w Szczecinie - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Dostawa odczynników chemicznych dla LK KWP w Szczecinie

uniewaznienie rozstrzygnięcia postępowania w częsci 6 wraz z unieważnieniem części 6 - uchylenie wykonawcy od zawarcia umowy

---------------------------------------------------------

uniewaznienie rozstrzygnięcia postępowania w części 2 wraz z ponownym jej rozstrzygnięciem

--------------------------------------------------------

rozstrzygnięcie postępowania w części 1

rozstrzygnięcie postępowania w części 2 - unieważnienie

rozstrzygnięcie postępowania w części 3 - unieważnienie

unieważnienie postępowania w części 4

rozstrzygnięcie postępowania w części 5

rozstrzygnięcie postępowania w części 6

rozstrzygnięcie postępowania w części 7

rozstrzygnięcie postępowania w części 8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

treść zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją zał. nr 5.1 do siwz z dn. 11.04.2013 r.

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.04.2013r.

pytania i odpowiedzi do siwz wraz z modyfikacją załaczników do siwz nr 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 i 5.8

zmodyfikowany załącznik do siwz nr 5.2

zmodyfikowany załacznik do siwz nr 5.3

zmodyfikowany załacznik do siwz nr 5.5

zmodyfikowany załacznik do siwz nr 5.7

zmodyfikowany załacznik do siwz nr 5.8

----------------------------------------------------------------------

ogłoszenie BZP

siwz oraz załaczniki nr 1, 2, 3, 4

formularz kalkulacji cenowej dla części 1 postepowania – złącznik do siwz nr 5.1
formularz kalkulacji cenowej dla części 2 postepowania – złącznik do siwz nr 5.2
 formularz kalkulacji cenowej dla części 3 postepowania – złącznik do siwz nr 5.3
formularz kalkulacji cenowej dla części 4 postepowania – złącznik do siwz nr 5.4
formularz kalkulacji cenowej dla części 5 postepowania – złącznik do siwz nr 5.5
formularz kalkulacji cenowej dla części 6 postepowania – złącznik do siwz nr 5.6
formularz kalkulacji cenowej dla części 7 postepowania – złącznik do siwz nr 5.7
formularz kalkulacji cenowej dla części 8 postepowania – złącznik do siwz nr 5.8

wzór umowy - załącznik do siwz nr 6

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 8,25 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 8,25 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 08.04.2013
Data modyfikacji : 16.05.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry