Szczegóły ogłoszeń

Dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

- rozstrzygnięcie CZĘŚĆ I przedmiotu zamówienia

- rozstrzygnięcie CZĘŚĆ III przedmiotu zamówienia

- unieważnienie CZĘŚCI NR II i IV przedmiotu zamówienia

- CZĘŚĆ NR 1 - odpowiedzi na pytania z dn. 21.06.2013r.

- ogłoszenie dodatkowych informacji do ogłoszenia o zamówieniu UPUE z dnia 02.07.2013r

- informacja o przekazaniu sprostowania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.06.2013r

- CZEŚĆ NR 1 przedmiotu zamówienia - odpowiedź na pytanie z dn. 26.06.2013 wraz z modyfikacją SIWZ i zmianą terminu składania ofert

- CZEŚĆ NR 1 przedmiotu zamówienia - zmiana formularza kalkulacji cenowej - załącznik do siwz nr 5.1 poprawiony w dn. 27.06.2013

------------------------------------------------------------------------------

- odpowiedzi na pytania z 20.06.2013r.

- odpowiedzi na pytania z 19.06.2013r.

- odpowiedzi na pytania z 18.06.2013r.

- zmiana formularza kalkulacji cenowej - załączniki nr 5.1 i 5.2 do siwz poprawione w dn. 04.06.2013

- odpowiedzi na pytania z 03.06.2013 wraz z modyfikacją siwz

- zmiana formularza kalkulacji cenowej - załącznik nr 5.1 i 5.2 do siwz

- odpowiedzi na pytania z 29.05.2013 wraz z modyfikacją siwz

- ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze, sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu UPUE z dnia 07.06.2013r

- informacja o przekazaniu sprostowania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.06.2013r

- ogłoszenie

- informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.04.2013r.

- siwz z załącznikami nr 1,2,3,4

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 5.1-5.4

- pisemne zobowiązanie podmiotu oddającego wykonawcy zasoby - załącznik nr 6

 - wzór umowy - załączniki nr 7.1-7.4

- protokół reklamacyjny - załącznik do umowy

 

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 15,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia

siwz na kwotę 15,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 30.04.2013
Data modyfikacji : 15.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry