KPP Choszczno- budowa nowej siedziby przy ul. Bohaterów Warszawy - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

KPP Choszczno- budowa nowej siedziby przy ul. Bohaterów Warszawy

rozstrzygnięcie

pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i załącznikami z dnia 04.06.2013r.

pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i załącznikami z dnia 03.06.2013r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesunięcie terminu składania ofert i wadium na dzień 07.06.2013r.

pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i załącznikami z dnia 29.05.2013r.

pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 27.05.2013r.

pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i załącznikami z dnia 24.05.2013r.

pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i załącznikami z dnia 23.05.2013r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią i modyfikacją rodziału V pkt 1 ppkt 2) siwz z dnia 22.05.2013r.

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,8

wzór umowy załącznik nr 7

Projekty, Specyfikacje techniczne (STWOiR) Przedmiary (kosztorysy nakładcze)

pozwolenie na budowę

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 1200 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 1200 zł plus koszty przesyłki,  bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 16.05.2013
Data modyfikacji : 16.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry