Szczegóły ogłoszeń

Wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego.

unieważnienie rozstrzygnięcia postępowania w części 7 wraz z unieważnieniem części 7 - uchylenie wykonawcy od zawarcia umowy

--------------------------------------------------------

rozstrzygnięcie postępowania w cześci 4

rozstrzygnięcie postępowania w częsci 7

unieważnienie postępowania w części 19

----------------------------------------------------------

uniewaznienie 1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22 części postępowania

------------------------------------------------------------

ogłoszenie BZP

siwz oraz załączniki nr 2, 3, 4

formularz ofery cenowej - załącznik do siwz nr 1

wykaz jednostek wraz z harmonogramem i terminem realizacji usług  - załacznik do siwz nr 5

wzór umowy - załącznik do siwz nr 6

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,50 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,50 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbior

Metryczka

Data publikacji : 17.05.2013
Data modyfikacji : 17.06.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry