Szczegóły ogłoszeń

Rozbudowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku

- rozstrzygnięcie

- odpowiedź na pytanie z dn. 06.06.2013r

- zmiana wzór umowy z załącznikami - załączniki nr 6 i od 6.2 do 6.8 do siwz z dn. 04.06.2013

- zmiana szczegółowy opis przedmiotu umowy - załącznik nr 6.1 do siwz z dn. 04.06.2013

- zmiana specyfikacje techniczne sprzętu - załącznik nr 6.1.1 do siwz z dn. 04.06.2013

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 04.06.2013r

- odpowiedzi na pytania z 29-31.05.2013r. wraz z modyfikacją SIWZ

------------------------------

- ogłoszenie

- siwz z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- szczegółowy opis przedmiotu umowy - załącznik nr 6.1 do siwz

- specyfikacje techniczne sprzętu - załącznik nr 6.1.1 do siwz

- wzór umowy z załącznikami - załączniki nr 6 i od 6.2 do 6.8 do siwz

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 8,10 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 8,10 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbiór

Metryczka

Data publikacji : 24.05.2013
Data modyfikacji : 20.06.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry