KPP Myślibórz- budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

KPP Myślibórz- budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej

rozstrzygnięcie

zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.06.2013r.

  sprostowanie odpowiedzi i zmiana treści specyfikacji  z dnia 12.06.2013r.

pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i załącznikiem z dnia 11.06.2013r

pytania do specyfikacji istotnych warunków zamnówienia wraz z odpowiedziami i załącznikiem z dnia 05.06.2013r.

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,8

- wzór umowy załącznik nr 7

- pozwolenie na budowę Myslibórz

- Projekty, Specyfikacje techniczne (STWOiR) Przedmiary (kosztorysy nakładcze)

 

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 1200 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 1200 zł plus koszty przesyłki,  bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 31.05.2013
Data modyfikacji : 20.06.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry