Szczegóły ogłoszeń

Wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego.

rozstrzygnięcie postępowania w częściach nr 6, 8, 13 oraz Banie

-------------------------------------------------------

unieważnienie postępowania w częściach nr: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14.

----------------------------------------------------------

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.06.2013r. - przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24.06.2013r.

modyfikacja siwz - w zakresie dodanej cześci pn "Banie"

formularz oferty cenowej dotyczący tylko dodanej części pn"Banie"

zmodyfikowany wykaz jednostek wraz z harmonogramem i terminem realizacji usług - załącznik do siwz nr 5

---------------------------------------------------------

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.06.2013r. - termin składania ofert bez zmian

modyfikacja siwz

--------------------------------------------------------------

ogłoszenie

siwz oraz załączniki nr 2, 3, 4

formularz oferty cenowej  - załącznik do siwz nr 1

wykaz jednostek wraz z harmonogramem i terminem realizacji usług 0 załącznik do siwz nr 5

wzór umowy - załącznik do siwz nr 6

formularz zobowiązania podmiotu oddającego wykonawcy niezbedne zasoby - załacznik do siwz nr 7

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,50 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,50 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbior

Metryczka

Data publikacji : 12.06.2013
Data modyfikacji : 26.06.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry