Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego, materiałów biurowych oraz jednorazowa dostawa kalendarzy na rok 2014 do magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ulicy Wernyhory 5.

rozstrzygnięcie postępowania w czesci 2 - uniważnienie

--------------------------------------------------------

rozstrzygnięcie postępowania w częsci 1

------------------------------------------------------

rozstrzygnięcie części 3 postępowania - unieważnienie

---------------------------------------------------------

treść zapytań do siwz wraz z wyjaśnieniem i modyfikacją

ZMODYFIKOWANY szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 2 wraz z formularzem kalkulacji cenowej  - załącznik do siwz nr 6.2

wersja edytowalna                          ZMODYFIKOWANY załącznik nr 6.2

--------------------------------------------------

ogłoszenie BZP

specyfikacja istotnych wwarunków zzamóweinai wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 1 wraz z formularzem kalkulacji cenowej - załącznik do siwz nr 6.1

wersja edytowalna załącznik nr 6.1

wersja edytowalna załącznika nr 6.1

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 2 wraz z formularzem kalkulacji cenowej - załącznik do siwz nr 6.2 -

                                                                         NIEOBOWIĄZUJĄCY

wersja edytowalna załącznika nr 6.2                  NIEOBOWIĄZUJĄCY

wersja edytowalna - załacznika nr 6.2               NIEOBOWIĄZUJĄCY

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 3 wraz z formularzem kalkulacji cenowej - załacznik do siwz nr 6.3

wersja edytowalna załącznika nr 6.3

wersja edytowalna załącznika nr 6.3

wzór umowy - załacznik do siwz nr 7

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,30 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 6,30 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbior

Metryczka

Data publikacji : 13.06.2013
Data modyfikacji : 17.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry