Remont kompleksowy KPP Police przy ul. Kasprowicza 3 - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Remont kompleksowy KPP Police przy ul. Kasprowicza 3

rozstrzygnięcie

Zamawiający wyznacza wizję lokalną na dzień 26.06.2013r. na godz. 11.00 osoba do kontaktu p. Weronika Świrta tel. 091 42 47 515

odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami z dnia 28.06.2013r.

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6 i 8

wzór umowy załącznik nr 7

Projekt, Specyfikacja (STWOiR), kosztorysy - branża elektryczna

Projekt, Specyfikacja (STWOiR), kosztorysy - branża budowlana

Projekt, Specyfikacja (STWOiR), kosztorysy- branża sanitarna

Decyzja o pozwoleniu na budowę - branża sanitarna 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 150,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 150,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 17.06.2013
Data modyfikacji : 11.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry