Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla pracowni chemii i biologi Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie

rozstrzygnięcie postępowania w części 4

---------------------------------------------------

unieważnienie postępowania w części 5

------------------------------------------------------

rozstrzygnięcie częsci postepowania w częściach nr 1 i 6

uniewaznienie postępowania w części nr 2 i 3

---------------------------------------------------------

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z przedłużeniem terminu składania ofert na dzień 01.07.2013r.

pytania do siwz wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją siwz

zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej dla częsci 1 - załacznik do siwz nr 6.1

zmodyfikowany wzór umowy - załacznik do siwz nr 7

-------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie BZP

siwz wraz z załacznikami nr 1, 2, 3, 4, 5

Formularz kalkulacji cenowej dla części 1 – załącznik do siwz nr 6.1

Formularz kalkulacji cenowej dla części 2 – załącznik do siwz nr 6.2

Formularz kalkulacji cenowej dla części 3 – załącznik do siwz nr 6.3

Formularz kalkulacji cenowej dla części 4 – załącznik do siwz nr 6.4

Formularz kalkulacji cenowej dla części 5 – załącznik do siwz nr 6.5

Formularz kalkulacji cenowej dla części 6 – załącznik do siwz nr 6.6

wzór uymowy  – załącznik do siwz nr 7

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,10 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 6,10 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbior

Metryczka

Data publikacji : 18.06.2013
Data modyfikacji : 11.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry