Naprawa i serwisowanie sprzętu gaśniczego - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Naprawa i serwisowanie sprzętu gaśniczego

rozstrzygnięcie postępowania

------------------------------------------------------

 formularz kalkulacji cenowej w wersji edytowalnej

------------------------------------------------------

  ogłoszenie BZP

  specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załacznikami nr 1, 3, 4, 5, 9.

  formularz kalkulacji cenowej - załacznik do siwz nr 2

  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załacznik do siwz nr 6

  zestawienie i lokalizacja sprzętu - załącznik do siwz nr 7

  wzór umowy - załacznik do siwz nr 8

wykaz usług głównych - załącznik do siwz nr 10


SIWZ można uzyskać :
1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie
2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,80 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;
3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:
a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,
b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 6,80 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.
Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbiór
 

Metryczka

Data publikacji : 18.07.2013
Data modyfikacji : 30.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry