Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy odczynników niezbędnych do prowadzenia badań dla pracowni chemii i biologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie.

unieważnienie postępowania w części 1

rozstrzygnięcie postępowania w części 2

------------------------------------------------------------------

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z przedłuzeniem terminu składania ofert do dnia 02.08.2013r.

pytanie do siwz wraz z wyjaśnieniem

zmodyfikowany załacznik do siwz nr 6.2

----------------------------------------------------

siwz wraz z zaącznikami nr 1,2,3,4,5 - wersja edytowalna

załącznik do siwz nr 6.1 - wersja edytowalna

załącznik do siwz nr 6.2  - wersja edytowalna

-----------------------------------------

 ogłoszenie BZP
 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załacznikami nr 1, 2, 3, 4, 5.
formularz kalkulacji cenowej - załacznik do siwz nr 6.1
 formularz kalkulacji cenowej - załącznik do siwz nr 6.2
 wzór umowy - załacznik do siwz nr 7


SIWZ można uzyskać :
1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie
2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,40 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;
3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:
a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,
b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 4,40 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.
Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbiór

 

Metryczka

Data publikacji : 23.07.2013
Data modyfikacji : 05.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry