Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz jednorazowa dostawa kalendarzy na rok 2014 do magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

unieważnienie postępowania w częsci 1

--------------------------------------------------

unieważnienie postępowania w części 2

-----------------------------------------------

ogłoszenie BZP

siwz wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5

formularz kalkulacji cenowej częsci 1 - załącznik do siwz nr 6.1

załącznik do siwz nr 6.1 - wersja edytowalna

formularz kalkulacji cenowej cześci 2 - załacznik do siwz nr 6.2

załącznik do siwz nr 6.2 - wersja edytowalna

załącznik do siwz nr 7 - wzór umowy

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 6,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbior

Metryczka

Data publikacji : 07.08.2013
Data modyfikacji : 05.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry