Naprawy, przeglądy i konserwacje kserokopiarek - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Naprawy, przeglądy i konserwacje kserokopiarek

rozstrzygnięcie postępowania w części 1

rozstrzygnięcie postępowania w części 2

----------------------------------------------------------------------

formularz kalkulacji cenowej do części 1 i 2 - wersja edytowalna

----------------------------------------

  ogłoszenie BZP
  specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załacznikami nr 1, 2, 3, 4, 5.
  formularz kalkulacji cenowej do części 1- załacznik do siwz nr 6.1
  formularz kalkulacji cenowej do części 2 - załacznik do siwz nr 6.1
 wzór umowy - załącznik do siwz nr 7

 

SIWZ można uzyskać :
1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie
2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;
3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:
a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,
b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 4,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.
Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbiór

 

 

Metryczka

Data publikacji : 10.10.2013
Data modyfikacji : 23.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry