Szczegóły ogłoszeń

Dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

- rozstrzygnięcie z dn. 22.07.2014r. w zakresie części I zamówienia

- unieważnienie rozstrzygnięcia z dn. 11.06.2014r. i odrzucenia oferty nr 3 w zakresie części I zamówienia

- unieważnienie postępowania w zakresie części I zamówienia

- unieważnienie rozstrzygnięcia część I zamówienia

- rozstrzygnięcie części I zamówienia

- unieważnienie części II i części III zamówienia

- ogłoszenie sprostowania do ogłoszenia o zamówieniu w dniu 15.04.2014r

- edytowalny formularz kalkulacji cenowej Część I - załącznik nr 6.1 do siwz zmieniony w dniu 11.04.2014r.

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6.1 do siwz zmieniony w dniu 11.04.2014r.

- odpowiedzi na pytania z dnia 11.04.2014r.

- edytowalny formularz kalkulacji cenowej Część I - załącznik nr 6.1 do siwz zmieniony w dniu 10.04.2014r.

- formularz kalkulacji cenowej Część I - załącznik nr 6.1 do siwz zmieniony w dniu 10.04.2014r.

- odpowiedzi na pytania z dnia 08 i 09.04.2014r. i zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 05.05.2014r.

- informacja o przekazaniu sprostowania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.04.2014r.

- edytowany formularz kalkulacji cenowej część 1 -załącznik zmieniony z dn. 21.03.2014r.

- formularz kalkulacji cenowej czzęść 1 - załącznik nr 6.1 zmieniony z dn. 21.03.2014r.

odpowiedź na pytania do siwz z dnia 21.03.2014r.

- edytowalny formularz kalkulacji cenowej część 1 - załączniki nr 6.1 zmieniony dn. 20.03.2014

- formularz kalkulacji cenowej część 1 - załączniki nr 6.1 zmieniony dn. 20.03.2014

- odpowiedzi na pytania do siwz z dn. 19 i 20.03.2014r

- edytowalny formularz kalkulacji cenowej część 1 - załączniki nr 6.1 do siwz zmieniony dn. 18.03.2014

- formularz kalkulacji cenowej część 1 - załączniki nr 6.1 zmieniony dn. 18.03.2014

- odpowiedzi na pytania do siwz z 17.03.2014r

 - edytowalny formularz kalkulacji cenowej część I - załącznik nr 6.1 do siwz zmieniony dn. 14.03.2014r.

- formularz kalkulacji cenowej część 1 - załączniki nr 6.1 zmieniony dn. 14.03.2014

- odpowiedzi na pytania z dn. 13.03.2014r do siwz

- informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.03.2014 r.

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 6.1, 6.2, 6.3 do siwz

- wzór umowy część I zamówienia - załącznik nr 7.1 do siwz

- wzór umowy część II i III zamówienia - załącznik nr 7.2 do siwz

- wzór protokółu zgłoszenia reklamacji załącznik do umowy

- edytowalne załączniki nr 1,2,3,4,5 do siwz - plik z rozszerzeniem .doc

- edytowalne formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 6.1, 6.2, 6.3 do siwz - plik z rozszerzeniem .xls

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 15,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 15,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 04.03.2014
Data modyfikacji : 22.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry