Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy środków chemii gospodarczej oraz papieru toaletowego i ręczników papierowych do magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 rozstrzygnięcie

formularz kalkulacji cenowej cz. 2 - załącznik nr 6.2 do siwz z dnia 21.03.2014r

formularz kalkulacji cenowej cz. 1 - załącznik nr 6.1 do siwz z dnia 21.03.2014r.

odpowiedź na pytanie do siwz z dnia 21.03.2014r.

- formularz kalkulacji cenowej cz. 2 - załącznik nr 6.2 do siwz zmieniony 20.03.2014r.

- odpowiedź na pytanie do siwz z dn. 19.03.2014r część II

- formularz kalkulacji cenowej cz. 1 - załącznik nr 6.1 do siwz zmieniony dn. 19.03.2014r.

- odpowiedzi na pytania do siwz z dn. 19.03.2014r

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- formularz kalkulacji cenowej cz. 1 - załącznik nr 6.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej cz. 2 - załącznik nr 6.2 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 17.03.2014
Data modyfikacji : 16.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry