Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie

 rozstrzygnięcie część XI KPP Kamień Pomorski

 rozstrzygnięcie części IX KMP Koszalin

rozstrzygnięcie część VIII KPP Pyrzyce

rozstrzygnięcie część I KWP Szczecin

 rozstrzygnięcie część II KMP Szczecin bud. A, część III KMP Szczecin bud. B, część IV KMP Szczecin bud. Ci D, część VII KP Mierzyn

 rozstrzygnięcie części VI KPP Police

 ponowne rozstrzygnięcie cześci V KP Szczecin- Dąbie

 rozstrzygnięcie część XII KPP Gryfice

 rozstrzygnięcie cześć X KPP Kołobrzeg

 rozstrzygnięcie część XV - KPP Drawsko Pomorskie

 informacja o unieważnieniu czynności wyboru w części V KP Dąbie

rozstrzygnięcie części V KP Szczecin - Dąbie

rozstrzygnięcie cześci XIII KMP Świnoujście

rozstrzygnięcie cześci XIV KPP Łobez

 ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym w dniu 19.04.2014r.

  odpowiedzi na pytania do siwz wraz ze zmianą z dnia 15.04.2014r. oraz informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na część I i IX na dzień 08.05.2014r.

 sprostowanie ogłoszenia przesłane w dniu 15.04.2014r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami

ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym w dniu 09.04.2014 r.

 sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane w dniu 04.04.2014r.

 odpowiedzi na pytania do siwz wraz ze zmianami z dnia 04.04.2014r. oraz informacją o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 28.04.2014r.

 ogłoszenie o sprostowaniu opublikowanie w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 01.04.2014r.

 informacja o zmianie siwz - załącznika przedmiar-kosztorys branża budowlana dla część V KP Szczecin-Dąbie z dn. 28.03.2014r.

 informacja o zmianie specyfikacji istotnych warunków ogłoszenia z dnia 27.03.2014r.

 sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane w dniu 27.03.2014r.

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1.1.-1.15, 2,3, 4, 5, 7

 wzór umowy załącznik nr 6 do siwz

1. Część I KWP Szczecin - projekty , specyfikacje, przedmiary http://pliki.szczecin.policja.gov.pl/zzp/01_KWP_Malopolska.zip

2. Część II KMP w Szczecinie - bud. A - projekty, specyfikacje, przedmiry http://pliki.szczecin.policja.gov.pl/zzp/02_KMP_Kaszubska_bud_A.zip

3. Część III KMP w Szczecinie bud. B - projekty, specyfikacje, przedmiary http://pliki.szczecin.policja.gov.pl/zzp/03_KMP_Kaszubska_bud_B.zip

4. Część IV KMP w Szczecinie bud. C i D - projekty, specyfikacje, przedmiary http://pliki.szczecin.policja.gov.pl/zzp/04_KMP_Kaszubska_bud_C_i_D.zip

5. Część V KP Szczecin-Dąbie - projekty, specyfikacje, przedmiary http://pliki.szczecin.policja.gov.pl/zzp/05_KP_Dabie.zip

6. Część VI KPP Police - projekty, specyfikacje, przedmiary http://pliki.szczecin.policja.gov.pl/zzp/06_KPP_Police.zip

7. Część VII KP Mierzyn - projekty, specyfikacje, przedmiary http://pliki.szczecin.policja.gov.pl/zzp/07_KP_Mierzyn.zip

8. Część VIII KPP Pyrzyce - projekty, specyfikacje, przedmiary http://pliki.szczecin.policja.gov.pl/zzp/08_KPP_Pyrzyce.zip

9. Część IX KMP Koszalin- projekty, specyfikacje, przedmiary http://pliki.szczecin.policja.gov.pl/zzp/09_Slowackiego_2014.zip

10. Część X KPP Kołobrzeg - projekt, specyfikacje, przedmiary http://pliki.szczecin.policja.gov.pl/zzp/010_KPP_Kolobrzeg.zip

11. Część XI KPP Kamień Pomorski -projekty, specyfikacje, przedmiary http://pliki.szczecin.policja.gov.pl/zzp/011_KPP_Kamien_Pomorski.zip

12. Część XII KPP Gryfice - projekty, specyfikacje, przedmiary http://pliki.szczecin.policja.gov.pl/zzp/012_KPP_Gryfice.zip

13. Część XIII KMP w Świnoujściu - projekty, specyfikacje, przedmiary http://pliki.szczecin.policja.gov.pl/zzp/013_KMP_Swinoujscie.zip

14. Część XIV KPP Łobez - projekty, specyfikacje, przedmiary http://pliki.szczecin.policja.gov.pl/zzp/014_KPP_Lobez.zip

15. Część XV KPP Drawsko Pomorskie - projekty, specyfikacje, przedmiry  http://pliki.szczecin.policja.gov.pl/zzp/015_KPP_Drawsko_Pomorskie.zip
 

 ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.03.2014r.

 

 ogłoszenie przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.03.2014r.

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 750,00 zł brutto  (dotyczy części od 1- 13 i 15) lub 100,00 zł brutto (dotyczy cześci 14)  uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 750,00 zł brutto (dotyczy części od 1- 13 i 15) lub 100,00 zł brutto (dotyczy cześci 14) plus koszty przesyłki w wysokości 150,00 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 25.03.2014
Data modyfikacji : 30.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry