KPP Gryfino- budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

KPP Gryfino- budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej

 

rozstrzygnięcie z dnia 31.10.2014 r.

 rozstzygnięcie z dnia 02.10.2014r

 ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.09.2014r.

 wyjaśnienia do modyfikacji z dnia 04.09.2014r.

 ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.09.2014r.

 ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.09.2014r.

 ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.09.2014r

 informacja o modyfikacji siwz wraz z załącznikami z dnia 02.09.2014r.

 ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.09.2014r.

 informacja o modyfikacji siwz z dnia 28.08.2014 r.

załączniki do modyfikacji siwz z dn. 28.08.2014 r.

 

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.08.2014r.

pytania do siwz wraz z odpowiedziami oraz modyfikacją z dnia 21.08.2014 r.

 ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.08.2014r.

 pytania do siwz wraz z odpowiedziami i modyfikacją z dnia 20.08.2014r.

pytania do siwz wraz z odpowiedziami z dnia 18.08.2014 r.

pytania do siwz wraz z odpowiedziami z dnia 12.08.2014 r.

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.08.2014r.

pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i zmianami z dnia 11.08.2014r.

pytania do siwz wraz z odpowiedziami z dnia 08.08.2014 r.

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.08.2014r

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i zmianami z dnia 07.08.2014r.

WIZJA LOKALNA

Zamawiający ustala wizję lokalną na placu budowy nowej siedziby KPP w Gryfinie przy ul. Łużyckiej na dzień 12.08.2014 r., godz. 11.00

 

 pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz odpowiedzi z dnia 01.08.2014r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i zmianami z dnia 28.07.2014r.

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 23.07.2014r.

 załączniki nr 1,2,3,4,5 i 7 w wersji edytowalnej

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5 i 7

 wzór umowa załącznik nr 6

 projekty budowlane

 przedmiary - kosztorysy

 Specyfikacje STWOiR

 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.07.2014r.

 ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.07.2014r.

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 1 400,00 zł brutto  uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 1 400,00 zł brutto plus koszty przesyłki w wysokości 150,00 PLN, bez jego podpisu. Po (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 14.07.2014
Data modyfikacji : 31.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry