Szczegóły ogłoszeń

KPP Myślibórz – budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej- kontynuacja

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 rozstrzygnięcie z dnia 03.12.2014r.

 rozstrzygnięcie z dnia 20.11.2014r.

 informacja dotycząca wizji lokalnej z dnia 28.10.2014r.

 pytania specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami z dnia 30.10.2014r.

 pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią oraz modyfikacją z dnia 29.10.2014r. nr 2

 pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz odpowiedziami modyfikacją z dnia 29.10.2014r. nr 1

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.10.2014r. - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienie wadium na dzień 05.11.2014r.

modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 27.10.2014r

 modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 24.10.2014r

 zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej terenu budowy KPP w Myślibórzu na dzień 28.10.2014r. na godz 11.00

 modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 21.10.2014r.

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5 i 7

 umowa załącznik nr 6 do siwz

 ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.10.2014r.

 PT, STWiOR, Przedmiary

 Dokumentacja geotechniczna

 

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 750,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 750,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 17.10.2014
Data modyfikacji : 04.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry