Szczegóły ogłoszeń

wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji oraz usług usuwania i holowania służbowych pojazdów Policji dla KMP Szczecin

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 informacja o wyborze oferty w częściach I, IV, X

 informacja o wyborze oferty  w częściach:  II KPP Białogard, VII KPP Świdwin, VIII KPP Wałcz oraz informacja o nieudzieleniu zamówienia w części:  III KPP Łobez,       V- KPP Kołobrzeg, VI KP Nowogard i IX KP Chojna

 informacja o modyfikacji siwz z dnia 11.12.2014r.

 zmadyfikowany załącznik nr 5.10 do siwz - część X

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4, i 7

 formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 5.1 do 5.10 do siwz

 wzór umowy dla części I-IX - załącznik nr 6.1 do siwz

 wzór umowy dla częśći X - załącznik nr 6.2 do siwz

 ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 09.12.2014
Data modyfikacji : 15.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry