Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.04.2015r.

rozstrzygnięcie część V Wałcz 31.03.2015r.

rozstrzygnięcie część II Świdwin 31.03.2015r.

rozstrzygnięcie część I KPP Złocieniec 31.03.2015r.

rozstrzygnięcie część III Białogard z dnia 31.03.2015r.

 rozstrzygnięcie część IV Sławno z dnia 25.03.2015r.

 ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.02.2015r.

modyfkacja treści siwz z dnia 30.01.2015r. wraz z informacją o zmianie termiu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.01.2015r.

 modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 16.01.2015r.

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.01.2015r.

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.01.2015r.

  modyfkacja treści siwz z dnia 09.01.2015r. wraz z informacją o zmiane termiu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

 ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.12.2014r.

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.12.2014r.

modyfikacja treści siwz z dnia 22.12.2014 r., zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,2,3,4,5 i 7

wzór umowy załącznik nr 6 do siwz

KP Złocieniec - projekty budowlane, specyfikacje STWOiR, przedmiary

KPP Białogard - projekty budowlane, specyfikacje STWOiR, przedmiary

KPP Sławno - projekty budowlane, specyfikacje STWOiR, przedmiary

KPP Świdwin - projekty budowlane, specyfikacje STWOiR, przedmiary

KPP Wałcz - projekty budowlane, specyfikacje STWOiR, przedmiary

ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.12.2014r.

 ogłoszenie przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.12.2014r.

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/ portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 300,00 zł brutto odpowiednio dla każdej z części  uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 300,00 zł brutto plus koszty przesyłki w wysokości 150,00 PLN, bez jego podpisu. Po (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 16.12.2014
Data modyfikacji : 28.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry