Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług związanych z naprawą, kalibracją radarowych mierników prędkości i laserowych mierników prędkości znajdujących się w użytkowaniu jednostek województwa zachodniopomorskiego

 

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rozstrzygnięcie postepowania z dnia 20.10.2015r.

 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.10.2015 r.

 SIWZ z załącznikami 1,2,3,4 i 7

 Załącznik nr 5.1

 Załącznik nr 5.2

 Załącznik Nr 6

 

 

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 12.10.2015
Data modyfikacji : 11.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry