Szczegóły ogłoszeń

Dostawa samochodu - podwozia z kabiną, przeznaczonych pod zabudowę do przewozu dwóch koni i przyczepy do transportu dwóch koni dla KWP w Szczecinie

Informacja o udzieleniu zamówienia na część I

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 04.11.2015 r.

Unieważnienie części II

 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.10.2015 r.

 SIWZ z załącznikami 1,2,3,4,5

 Załączniki nr 6.1-6.2

 Załączniki Nr 7.1-7.2

 

 

IWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 20.10.2015
Data modyfikacji : 18.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry