Dostawa przyczepy do transportu dwóch koni dla KWP w Szczecinie - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Dostawa przyczepy do transportu dwóch koni dla KWP w Szczecinie

- informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 07.12.2015

- rozstrzygnięcie z dn. 19.11.2015 r.

- zmieniona dn. 09.11.2015 r. specyfikacja techniczna - załącznik nr 6 do siwz uwzgl. dotychczasowe zmiany

- odpowiedź z dn. 09.11.2015 r. na pytanie do siwz

- odpowiedź z dn. 06.11.2015 r. na pytanie do siwz

- zmieniona dn. 05.11.2015 r. specyfikacja techniczna - załącznik nr 6 do siwz uwzgl. dotychczasowe zmiany

- pozostałe odpowiedzi z dn.05.11.2015 r. na pytania i zmiana treści siwz

- zmieniona dn. 05.11.2015 r. specyfikacja techniczna - załącznik nr 6 do siwz

- odpowiedź z dn. 05.11.2015 r. na pytanie i zmiana treści siwz

- ogłoszenie o zamówieniu z dn. 03.11.2015 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1,2,3,4,5

- specyfikacja techniczna - załącznik nr 6 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 03.11.2015
Data modyfikacji : 07.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry