Szczegóły ogłoszeń

wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm

informacja o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie

 

cz. 5 - KPP w Policach - unieważnienie

cz. 7 - KPP w Stargardzie Szczecińskim- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

cz. 6 - KPP w Pyrzycach - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 4 - KPP w Myśliborzu - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 3 - KPP w Kołobrzegu - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

część 1 i 2 - unieważnienie postępowania

 

ogłoszenie o zamówieniu

siwz, zał. 1, 2, 3, 4, 5

 

zał. nr 6 -  formularz kalkulacji cenowej:

część 1 - KMP w Świnoujściu

część 2 - KPP w Kamieniu Pomorskim

część 3 - KPP w Kołobrzegu

część 4 - KPP w Myśliborzu

część 5 - KPP w Policach

część 6 - KPP w Pyrzycach

część 7 - KPP w Stargardzie Szczecińskim

 

zał. nr 7 - wzór umowy

 

 zał. nr 8 - opis techniczny :

część 1  - KMP w Świnoujściu

część 2 - KPP w Kamieniu Pomorskim

część 3 - KPP w Kołobrzegu

część 4 - KPP w Myśliborzu

część 5 - KPP w Policach

część 6 - KPP w Pyrzycach

część 7 - KPP w Stargardzie Szczecińskim

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 02.12.2015
Data modyfikacji : 11.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry