Szczegóły ogłoszeń

Dostawa olejów silnikowych i smarnych, smarów oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych, motocykli i łodzi będących w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

informacja o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porwnania złożonych ofert

 

informacja o modyfikacji z dnia 23.12.2015; zmiana terminu składania ofert

zmodyfikowany fomularz kalkulacji cenowej zał. nr 6

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

-------------------------------------------------------------------------------------

pytanie do siwz wraz z wyjaśnieniami z dnia 21.12.2015 r.

zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej zał. nr 6

 

----------------------------------------------------

informacjia o modyfikacji z dnia 18.12.2015; zmiana terminu składnia ofert

zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej zał. nr 6

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

-----------------------------------------------------

pytanie do siwz z wyjaśnieniami z dnia 16.12.2015; zmiana terminu składania ofert

zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej zał. nr 6

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

-------------------------------------------------------

modyfikacja siwz z dnia 15.12.2015 r.

zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - zał. nr 6

 

-------------------------------------------------------

pytania do siwz z wyjaśnieniami z dnia 14.12.2015 r., zmiana terminu składania ofert

zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - zał. nr 6

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

------------------------------------------------------------

pytanie do siwz wraz z wyjaśnieniami

zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - zal nr 6

-----------------------------------------------------------

 

ogłoszenie o zamówieniu

siwz, zał. nr 1, 2, 3, 4, 5,

formularz kalkulacji cenowej - zał. nr 6

wzór umowy - zał. nr 7

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 07.12.2015
Data modyfikacji : 15.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry