Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137 z późn

informacja o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie

 

cz. 2 - KPP w Szczecinku, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 1 - KPP w Kamieniu Pomorskim, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

ogłoszenie o zamówieniu    

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

siwz, zał. nr 1, 2, 3, 4, 5

Formularze kalkulacji cenowej, zał. nr 6: część 1 - KPP w Kamieniu Pomorskim    część 2 - KPP w Szczecinku

wzór umowy - zał. nr 7

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 05.01.2016
Data modyfikacji : 05.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry