Szczegóły ogłoszeń

dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy

opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.06.2016 r.

 

cz. 2 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 4 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 2 - ponowne unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

cz. 4 - unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

cz. 2 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

  cz. 4 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

cz. 2 - unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

część 1 -  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

część 2 -  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

część 3 -  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

- pytania do siwz wraz z wyjaśnieniami z dn. 25.03.2016r.

- pytanie do siwz wraz z wyjaśnieniem z dn. 24.03.2016r.

- zmieniony dn. 24.03.2016r. harmonogram - załącznik 9.2 do siwz

- zmieniony dn. 24.03.2016r. formularz kalkulacji cenowej - załącznik 6.2 do siwz

- pytanie do siwz wraz z wyjaśnieniem i zmianą siwz z dn. 24.03.2016r.

-specyfikacja istotnych warunków zamowienienia wraz zał.1, 2, 3, 4, 5

- zał. nr 6.1-6.4 do siwz - formularze kalkulacji cenowej

-zał nr 7 do siwz - wzór umowy

-zał nr 8.1 - 8.4 do siwz -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

-zał. nr 9.1 - 9.4 do siwz - harmonogram

-zał.nr 10 do siwz - wykaz dokonanych dostaw

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn.25.02.2016r.

ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urządowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.02.2016 r.

SIWZ będzie udostępniony na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji : 22.02.2016
Data modyfikacji : 16.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry