Szczegóły ogłoszeń

Dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.06.2016

- informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.06.2016r.

- rozstrzygnięcie z dn. 18.05.2016r. w zakresie części I-VII

- odpowiedż na zapytanie do siwz z dnia 20.04.2016r.

- ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o sprostowaniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 19.04.2016r.

- ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o sprostowaniu przekazane do publikacji Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.04.2016r.

- odpowiedzi z dn. 15.04.2016r. na pytania do siwz, zmiana załączników 6.1-6.7 do siwz dla części I-VII, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wadium na dzień 09.05.2016r.

- odpowiedzi z dn. 12.04.2016r. na pytania do siwz

- odpowiedzi z dn. 12.04.2016r. na pytania do siwz, zmiana załączników nr 6.2 i nr 8 do siwz

- odpowiedzi z dn. 11.04.2016r. na pytania do siwz

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5 i 8

- formularze kalkulacji cenowej Części I-VII w formacie plików .pdf i .xls do edycji - załączniki 6.1-6.7 do siwz

- wzór umowy z zał. - załącznik nr 7 do siwz

- opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny - załącznik nr 9 do siwz

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.03.2016r.

- ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.03.2016r.

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 6,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 09.03.2016
Data modyfikacji : 08.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry