Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. Zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka KWP Szczecin

- informacja o udzieleniu zamówienia na część I i VII - ogłoszenie z dnia 19.04.2016r.

_____________________________________________________

- rozstrzygnięcie postępowania dla części I i VII z dn.04.04.2016r.

- unieważnienie części II, III, IV, V, VI, VIII z dn.24.03.2016r.

________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.03.2016r.

- siwz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6

- wzór umowy 1- załącznik nr 7.1 do siwz

- wzór umowy 2 - załącznik mnr 7.2 do siwz

- przedmiot zamówienia - zal. nr 8 do siwz

- formularze kalkulacji cenowej- zal. 9.1 - 9.8

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 6,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 16.03.2016
Data modyfikacji : 19.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry