Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. Zachodniopomorskiego

- informacja o unieważnieniu postępowania

_______________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.04.2016r.

- siwz z ałącznikami nr 1, 2 3, 4, 5, 6

- umowa - załącznik nr 7 do siwz

- przedmiot zam.-zał. nr 8 do siwz

- formularze kalkulacji cenowej zał 9.1-9.6 do siwz

 

Metryczka

Data publikacji : 06.04.2016
Data modyfikacji : 14.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry