Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.09.2016

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.09.2016 r

cz. 40 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 10 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 18 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożónych ofert

cz. 1 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 14 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 16 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 48 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 49 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 50 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 25 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 31- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 9 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 23- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 27- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 30- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 35- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 37- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 38 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 44 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 2 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 22 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 4 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 19 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 28- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 29- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 32- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 33- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 24 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 11 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 13 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożónych ofert

cz. 20- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożónych ofert

cz. 12 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 34 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 43 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 6 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 7 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 8 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 15 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 36- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 39- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz. 47- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

cz.17 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złozonych ofert

cz. 5 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 3 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

  cz. 46 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

cz. 45 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

unieważnienie postępowania w części 21, 26, 41 i 42

modyfikacja siwz z dnia 25.05.2016r.

pytania do siwz i odpowiedzi z dnia 09.05.2016 r.

 

opublikowane ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.05.2016 r.

pytania do siwz i odpowiedzi z dnia 06.05.2016 r., przedłużenie terminu składania ofert, wniesienia wadium i otwarcia ofert

zmodyfikowane załączniki do siwz

 

pytanie do siwz i odpowiedź z dnia 28.04.2016 r.

zmodyfikowany załącznik nr 6.37

zmodyfikowany załącznik nr 8.37

 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urządowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.04.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu obublikowane w dniu 15.04.2016 r.

Siwz, zał. nr 1, 2, 3, 4, 5

  zał. nr 7 do siwz - Wzór umowy

zał. nr 6 do siwz - Formularze kalkulacji cenowej - zamówienie podstawowe

zał. nr 8 do siwz - Formularze kalkulacji cenowej - prawo opcji

zał. nr 9 do siwz - Podział ilościowy przedmiotu zamówienia na poszczególne jednostki

zał. nr 10 - Wykaz wykonanych dostaw

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 15,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 15,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 12.04.2016
Data modyfikacji : 14.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry