Szczegóły ogłoszeń

Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie Zintegrowanego Systemu Łączności cyfrowo-analogowej dla KPP Gryfino

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 31.05.2016 r.

rozstrzygnięcie z dn. 09.05.2016 r.

odpowiedź na pytania z dn. 19.04.2016

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.04.2016

siwz z załącznikami 1,2,3,4,5

formularz cenowy - załącznik nr 6

wzór umowy - załącznik nr 7

opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8

opis kryterium oceny ofert, jego znaczenie i sposób oceny - załącznik nr 9

Metryczka

Data publikacji : 14.04.2016
Data modyfikacji : 31.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry