Szczegóły ogłoszeń

Dostawa na faksowe zamówienie koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech, eco groszku i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.06.2016r.

- informacja  o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie z dnia 17.06.2016r.

_______________________________________________________

- rozstrzygnięcie postępowania na wszystkie części z dnia 03.06.2016r.i

______________________________________________

- odpowiedż na zapytanie do siwz z dnia 04.05.2016r.

_____________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.04.2016 r.

- siwz z załącznikiem nr 1 do siwz

- załączniki nr 2, 3, 4, 5 do siwz

- załącznik nr 6 do siwz - wzór umowy

Metryczka

Data publikacji : 25.04.2016
Data modyfikacji : 17.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry