Szczegóły ogłoszeń

Zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych: komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów oraz odkurzacza serwisowego do drukarek.

- informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 27.06.2016 r.  w zakresie zadania nr 1 i nr 2

- rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2 z dn. 17.06.2016 r.

- Zmieniony załącznik nr 1 do siwz z dnia 04.06.2016 r.

- Odpowiedź na pytania do siwz z dnia 04.06.2016 r.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Załącznik nr 5 do umowy

- Odpowiedź na pytania z dnia 02.06.2016 r.

- Odpowiedź na pytania z dnia 01.06.2016 r.

- Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 25.05.2016

- Siwz z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- Folmularz kalkulacji cenowej dla zadania 1 - załącznik 6a

- Folmularz kalkulacji cenowej dla zadania 2 - załącznik 6b

- Wzór umowy  zad. 1 - załącznik nr 7a

- Wzór umowy  zad. 2 - załącznik nr 7b

- Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania 1 i 2 - załącznik nr 8

- Kryterium oceny ofert - załącznik nr 9

- Tabela numerów seryjnych sprzętu dla zadania 1 - załącznik nr 10a

- Tabela numerów seryjnych sprzętu dla zadania 2 - załącznik nr 10b

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 25.05.2016
Data modyfikacji : 27.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry