Szczegóły ogłoszeń

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez jednostki Policji

- informacja o udzieleniu zamówienia dla części I, II, V, VII, IX, X, XI i XII z dnia 14.07.2016r.

____________________________________________________

- rozstrzygnięcie postępowania dla części I, II, V, VII, IX, X, XI i XII z dnia 22.06.2016r.

____________________________________________________

- unieważnienie postępowania dla części III, IV, VI i VIII - dnia 17.06.2016r.

__________________________________________________

- odpowiedź na zapytania do siwz z dnia 15.06.2016r.

_______________________________________________

- modyfikacja siwz z dnia 10.06.2016r. - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  z dnia 10.06.2016r.

_______________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.06.2016r.

- swz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5

- Załączniki nr 6.1-6.12 do siwz

- Załącznik Nr 7 do siwz - Wzór umowy

Metryczka

Data publikacji : 09.06.2016
Data modyfikacji : 14.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry