Szczegóły ogłoszeń

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez jednostki Policji

- informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 02.08.2016r.

______________________________________________________

- rozstrzygnięcie postępowania dla części I z dnia 07.07.2016r.

_______________________________________________________

- unieważnienie dla części II z dnia 06.07.2016r.

_______________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.06.2016r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5

- Formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 6.1 - 6.2 do siwz

- Wzór umowy - załacznik nr 7 do siwz

Metryczka

Data publikacji : 28.06.2016
Data modyfikacji : 02.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry