Szczegóły ogłoszeń

Dostawy części do motocykli i quadów będących na stanie KWP w Szczecinie

- informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 11.07.2016r.

________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.07.2016r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5

- Formularz kalkulacji cenowej- zał. nr 6 do siwz

- Wzór umowy - zał. nr 7 do siwz

- Wykaz dostaw głównych - zał. nr 8 do siwz

- zał. 2 do umowy - protokół reklamacyjny

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 01.07.2016
Data modyfikacji : 11.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry