Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzym. i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzym. (PdOZ) w jednostkach teren. Policji woj. Zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) KWP Szczecin oddział w Koszalinie

- unieważnienie postępowania na wszystkie cześci z dnia 13.07.2016r.

____________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.07.2016r.

- siwz wraz z załacznikami nr 1, 2 3 4 5 i 6

- umowa 1 dla cz.I-IV i VI-VIII- Zał.nr 7.1 do siwz

- umowa 2 dla cz.V - Zał.nr 7.2 do siwz

- przedmiot zam.-zał.nr 8 do siwz

- formularze kalkulacji cenowej- Zał. nr 9.1-9.8 do siwz

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 05.07.2016
Data modyfikacji : 13.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry