Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i wyżywieniu koni służbowych będących w dyspozycji KWP w Szczecinie wraz z podst.opieką weterynaryjną oraz zoohigieniczną i usługą podkuwniczą oraz wynajmem pomieszczeń dla policjantów m

- informacja o udzieleniu zamówienia

_________________________________________________________________________

- rozstrzygnięcie postępowania z dnia 22.02.2017r.

_________________________________________________________________________

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 17.02.2017r.

_________________________________________________________________________

- pytania i odpowiedzi z dn.14.02.2017r. wraz z modyfikacją załączników nr 5 i 8 do ogłoszenia oraz zmianą terminu na dzień 17.02.2017r.

- zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 5 do ogłoszenia

- zmodyfikowany wzór umowy - załącznik nr 8 do ogłoszenia

___________________________________________________________________________

UWAGA!  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.02.2017r.

______________________________________________________________________________

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

W związku z przygotowywaniem odpowiedzi do zapytań do ogłoszenia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulegnie dalszemu przesunięciu.

Zamawiający niezwłocznie poinformuje o nowym terminie.

 

- zmiana terminu składania ofert z dn.10.02.2017r. na dzień 14.02.2017r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

W związku z otrzymaniem zapytań do ogłoszenia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulegnie przesunięciu.

Zamawiający niezwłocznie poinformuje o nowym terminie

 

- pytania i odpowiedzi z dn.07.02.2017r., modyfikacja zał.nr 5 i 8 do ogłoszenia oraz zmiana terminu składania ofert na dn.10.02.2017r.

- zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do ogłoszenia

- zmodyfikowany wzór umowy - załącznik nr 8 do ogłoszenia

___________________________________________________________________________________________________

UWAGA!   Ze względu na otrzymanie dodatkowych pytań do postępowania, Zamawiający udzieli odpowiedzi

w dniu jutrzejszym tj. 07.02.2017r.  oraz zmieni termin składania i otwarcia ofert.

 

- ogłoszenie w ramach procedury usług społecznych z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 z dnia 02.02.2017r.

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do ogłoszenia

- wykaz narzędzi i urz.techn.- załącznik nr 6 do ogłoszenia

- formularz kalkulacji cenowej-pensjonat- załącznik nr 7 do ogłoszenia

- wzór umowy - załącznik nr 8  do ogłoszenia

 

 

Metryczka

Data publikacji : 02.02.2017
Data modyfikacji : 10.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry