Szczegóły ogłoszeń

sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 31.03.2017r.

______________________________________________________________________________

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I, III, IV, VI, VII, VIII i XII z dnia 02.03.2017r.

- unieważnienie postępowania dla części IX z dnia 01.03.2017r.

- poprawiona informacja o rozstrzygnięciu postępowania na część XIII z dnia 22.02.2017r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części XIV z dnia 22.02.2017r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części XIII i XV z dnia 21.02.2017r.

- zestawienie ofert dla części IX po poprawieniu omyłek z dnia 21.02.2017r.

___________________________________________________________

- unieważnienie postępowania na część II, V, X i XI z dnia 17.02.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 16.02.2017r.

___________________________________________________________

- zapytania wraz z wyjaśnieniami z dn.13.02.2017r.

____________________________________________________________

- zapytania wraz z wyjaśnieniami z dn.10.02.2017r.

_____________________________________________________________

- Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.02.2017r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2, 3

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części I - załącznik nr 4.1 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części II - załącznik nr 4.2 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części III - załącznik nr 4.3 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części IV - załącznik nr 4.4 do siwz

Formularz asortymentowo-cenowy dla części V - załącznik nr 4.5 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części VI - załącznik nr 4.6 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części VII - załącznik nr 4.7 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części VIII - załącznik nr 4.8 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części IX - załącznik nr 4.9 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części X - załącznik nr 4.10 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części XI - załącznik nr 4.11 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części XII - załącznik nr 4.12 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części XIII - załącznik nr 4.13 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części XIV - załącznik nr 4.14 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części XV - załącznik nr 4.15 do siwz

- wzór umowy - załacznik nr 5 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 08.02.2017
Data modyfikacji : 31.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry