Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym

 

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 31.03.2017r.

---------------------------------------------------------------------------------------

- unieważnienie postepowania na część 1 z dnia 15.03.2017r.

rozstrzygnięcie postępowania dla częsci 5, 8, 9, 13 z dnia 14.03.2017r.

rozstrzygnięcie postępowania dla części 2 i 3 z dnia 07.03.2017 r.

rozstrzygnięcie postępowania dla częśsci 6 i 7 z dnia 07.03.2017r.

rozstrzygnięcie postępowania dla części 4, 10, 11, 14 z dnia 07.03.2017r.

 

unieważnienie postępowania - część 12 -KPP Szczecinek

----------------------------------------------------------------------

zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. 20.02.2017

--------------------------------------------------------------------

modyfikacja zał nr 7 do siwz z dn 09.02.2017r.

zał 7 do siwz - opis techniczny - zmodyfikowany

 

- ogłoszenie o zamówieniu z dn 08.02.2017 r.

  - SIWZ z zał 1,2,3,4,5

  - zał 6.1 - 6.14 do siwz - formularze kalukacji cenowej dla części 1-14

- zał 7 do siwz - opis techniczny

- zał 8 do siwz - wzór umowy

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 08.02.2017
Data modyfikacji : 31.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry