Szczegóły ogłoszeń

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji

- informacja o udzieleniu zamówienia na części IX, X, XI i XIII z dnia 22.05.2017r.

______________________________________________________________________

- rozstrzygnięcie postepowania dla części IX, X, XI i XIII z dnia 14.04.2017r.

- unieważnienie postępowania dla części I z dnia 14.04.2017r.

- unieważnienie postępowania dla części II, III, IV, V, VI, VII, VIII i XII

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 10.04.2017r.

____________________________________________________________________________________________________________________

- odpowiedź Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy z dnia 05.04.2017r. wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert na dn.10.04.2017r.

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej dla części IX - załącznik nr 3.9 do ogłoszenia

- zmodyfikowany wzór umowy dla części IX - załacznik nr 4.4 do ogłoszenia

____________________________________________________

- modyfikacja załącznika nr 1 do ogłoszenia z dn.04.04.2017r.

- zmodyfikowany załącznik nr 1 do ogłoszenia z dn.04.04.2017r.

- modyfikacja załącznika nr 2 do ogłoszenia z dn.04.04.2017r.

- zmodyfikowany załącznik nr 2 do ogłoszenia z dn.04.04.2017r.

______________________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z załacznikami nr 1, 2 do ogłoszenia

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki 3.1 - 3.13 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części I, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII - załacznik nr 4.1 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części XIII - załacznik nr 4.2 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części II i V - załacznik nr 4.3 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części IX- załacznik nr 4.4 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia ogłoszenia na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 29.03.2017
Data modyfikacji : 22.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry