Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Szczecina, podczas finału regat The Tall Ship's Races 2017.

 

informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 24.05.2017r.

 

rozstrzygnięcie postępowania z dn. 08.05.2017r.

zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 19.04.2017r.

ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne wraz z  załącznikami 1, 2, 3 i 4 z dnia 06.04.2017r.

formularz kalkukacji cenowej -  załącznik nr 5 do ogłoszenia z dnia 06.04.2017r.

wykaz narzędzi - załącznik nr 6 do ogłoszenia z dnia 06.04.2017r.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do ogłoszenia z dnia 06.04.2017r.

wzór umowy - załącznik nr 8 do ogłoszenia z dnia 06.04.2017r.

 

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia ogłoszenia na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 06.04.2017
Data modyfikacji : 24.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry