Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłącz. przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dn. 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym w podziale na części.

 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn 24.05.2017r.

------------------------------------------------------------------

rozstrzygnięcie postępowania w części 1 - KMP w Szczecinie z dn. 28.04.2017r.

  unieważnienie postępowania w części 2 - KPP Szczecinek z dn. 24.04.2017r.

------------------------------------------------------------------

zestawienie ofert z dnia otwiarcia tj. z dnia 18.04.2017 r.

------------------------------------------------------------------

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.04.2017r.

  SIWZ z załącznikami nr 1,2,3,4,5 z dnia 07.04.2017r.

  formularz kalkulacji cenowej dla cz 1 - KMP Szczecin - zał. nr 6.1 do siwz  z dnia 07.04.2017r.

formularz kalkulacji cemowej dla cz 2 -KPP Szczeciniek -  zał. nr 6.2 do siwz z dnia 07.04.2017r.

opis techniczny - załącznik nr 7 do siwz z dnia 07.04.2017r.

wzór umowy - załącznik nr 8 do siwz z dnia 07.04.2017 r.

 

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia ogłoszenia na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 07.04.2017
Data modyfikacji : 24.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry