Szczegóły ogłoszeń

Dostawa wyposażenia biurowego dla Wydziałów oraz jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego, CBŚP oraz BSW KGP

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na części I, II, III i IV z dnia 14.06.2017r.

______________________________________________________________

- ponowne rozstrzygnięcie postępowania dla części IV z dnia 23.05.2017r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla części I, II i III z dnia 08.05.2017r.

- rozstrzygnięcie postępowania na część IV z dnia 28.04.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 19.04.2017r.

_________________________________________________

- modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia dla cz.I - załącznika nr 6.1 do siwz, bez zmiany terminu składania ofert

- zmodyfikowany załącznik nr 6.1 do siwz

__________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.04.2017r.

- siwz z zalącznikami nr 1, 2 i 3 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 4.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 4.2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części III - załącznik nr 4.3 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części IV - załącznik nr 4.4 do siwz

- wykaz dostaw dla części I - załacznik nr 5.1 do siwz

- wykaz dostaw dla części II - załacznik nr 5.2 do siwz

- wykaz dostaw dla części III - załacznik nr 5.3 do siwz

- wykaz dostaw dla części IV - załacznik nr 5.4 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia dla części I - załącznik nr 6.1 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia dla części II - załącznik nr 6.2 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia dla części III - załącznik nr 6.3 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia dla części IV - załącznik nr 6.4 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 11.04.2017
Data modyfikacji : 14.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry