Szczegóły ogłoszeń

KPP Wałcz - budowa nowej siedziby przy al. Zdobywców Wału Pomorskiego

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 27.06.2017r.

- rozstrzygnięcie z dn. 05.06.2017 r.

- zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. 18.05.2017 r.

- ogłoszenie z dn. 11.05.2017 r. o zmianie ogłoszenia

- odpowiedzi z dn. 11.05.2017 r. na pytania do siwz, zmiana siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 18.05.2017 r.

- ogłoszenie z dn. 05.05.2017 r. o zmianie ogłoszenia

 - zmiana siwz z dn. 05.05.2017 r., zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 15.05.2017 r.

- odpowiedź z dn. 28.04.2017 r. na pytanie do siwz

- ogłoszenie z dn. 25.04.2017 r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedzi z dn. 25.04.2017 r. na pytania do siwz, zmiana siwz, zm. terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 10.05.2017 r.

- odpowiedź z dn. 21.04.2017 r. na pytanie do siwz

 - odpowiedź z dn. 19.04.2017 r. na pytanie do siwz, uzupełnienie załącznika nr 6 do siwz

- ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.04.2017 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówenia z załącznikami nr 1,2,3,3.1,4,7,8

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

- załącznik nr 6 do siwz:

        - projekt budowlany, wykonawczy - branża budowlana, sanitarna, elektryczna

        - specyfikacja STWiORB - branża budowlana, sanitarna, elektryczna

        - przedmiary robót - kosztorysy nakładcze w wersji ath i pdf

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 460,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 460,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 14.04.2017
Data modyfikacji : 27.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry